Pagina's

donderdag, september 25, 2014

Besparingen

"De vermogensbelasting die het FAN voorstelt, heeft drie aanslagvoeten: 1% op de schijf tussen 1 en 2 miljoen euro, 2% op de schijf tussen 2 en 3 miljoen euro en 3% op alles boven de 3 miljoen euro. De vermogensbelasting laat alle vermogens lager dan één miljoen euro ongemoeid. Bovendien wordt de woning die het gezin betrekt vrijgesteld voor een bedrag van 500.000 euro. Concreet betekent dit dat de eerste schijf van 1,5 miljoen niet wordt belast."
"Als alleen de gezinnen met een vermogen groter dan 1,5 miljoen euro onder de vermogensbelasting vallen, dan komt slechts 3 procent van de bevolking in aanmerking. Dat zijn 138.000 gezinnen! Als de drie aanslagvoeten worden toegepast op deze gezinnen, kan de vermogensbelasting die het FAN voorstelt meer dan 8 miljard euro opbrengen." *

België is een democratisch land en de meerderheid van de bevolking (dixit BDW; 30% van de Vlamingen dixit wie wel kan tellen) heeft gekozen voor een regering die de grote vermogens geen belasting oplegt, maar liever de hardwerkende arme sukkelaar treft. Die doet hen toch niets, want binnen 5 jaar is hij dit allemaal vergeten en gelooft hij opnieuw dat het allemaal de schuld is van de linkse rakkers met hun cultuursector en opvang voor buitenlanders die ons werk en onze ocmw-steun komen afpakken.

Proficiat Vlaanderen! U heeft goed gekozen.

Bron