Pagina's

dinsdag, november 25, 2008

Boomtown toch in 2009: De Kouter!

Dankzij een intens overleg met de diensten en de beleidsvoerders van de Stad Gent is er een mogelijkheid gevonden om Boomtown in 2009 tijdens de Gentse Feesten te laten plaatsvinden en wel op het plein van de Kouter, in het centrum van Gent. Eerdere pogingen om een geschikte locatie te vinden voor het festival bleven helaas zonder resultaat.

Traditioneel vinden op de Kouter tijdens de Gentse Feesten een aantal activiteiten plaats: o.m. Bal 1900, Bloemenmarkt en Feestenmarkt. Met de departementen en kabinetten van Feestelijkheden, Cultuur en Jeugd en met de dienst Markten en Foren is er een compromis uitgewerkt waarbij alle genoemde activiteiten kunnen plaatsvinden in combinatie met een pop-en rock festival, zijnde Boomtown. Er zal hierbij ook naar synergie worden gezocht met de Handelsbeurs (gelegen op hetzelfde plein).

De juiste data van Boomtown 2009 werden nog niet vastgelegd. Dezen worden in een later stadium bepaald. Intussen starten de organisatoren van Boomtown alvast met de eerste voorbereidingen om in goede samenspraak met alle betrokken partijen Boomtown 2009 te organiseren. We willen alle betrokkenen en in het bijzonder Schepen van Cultuur De Caluwe en Schepen van Jeugd De Clercq en de dienst Markten en Foren bedanken voor de bereidheid tot samenwerking.

Geen opmerkingen: