Pagina's

zaterdag, maart 28, 2009

Gezocht: vertaler/tolk


Is er iemand daarbuiten in staat om deze tekst in Algemeen Nederlands te vertalen?

Geachte Heer,

Betreft: uw e-mail van 17 maart 2009

Het reglement belast het verstrekken van logies in het kader van een winstgevende exploitatie. Hieronder wordt verstaan een exploitatie met het oog om winst te maken uit het ter beschikkingstellen van logies die gepaard gaat met diensten (ontbijt, verversen van linnen, schoonmaak…) .

Wanneer die exploitatie tijdelijk onderbroken wordt en de gastenkamer gebruikt wordt door personen aan wie de uitbater of een gevolmachtigde gedurende die welbepaalde periode geen diensten verleent, gaat het om overnachting(en) buiten de commerciële explotatie en daarom ook buiten het toepassingsgebied van het reglement. Het is aan de exploitant om bij de “aangifte” bewijs te leveren dat de exploitatie daadwerkelijk gesloten was. Het is aangewezen de bevoegde diensten vooraf op de hoogte te brengen wanneer de exploitatie tijdelijk onderbroken wordt.

Alle overnachtingen met dienstverlening, die in het kader van voormelde exploitatie plaats hebben, vallen daarentegen wél onder het toepassingsgebied van het reglement en zijn wél belastbaar, ook als de gasten niet de volledige normaal aangerekende prijs zouden betalen of het logies en de dienstverlening kosteloos zouden krijgen. Elke logiesverstrekking door een exploitatie valt onder het reglement ongeacht de vraag of deze dienstverlening gratis of aan verminderd tarief wordt verleend.

De controleurs, aangesteld door het college, zullen hun taken uitvoeren binnen het wettelijk kader en met respect van de wettelijke en grondwettelijke rechten van de belastingplichtige.

Ik neem aan op uw vragen een afdoend antwoord te hebben gegeven.

Met vriendelijke groeten

Martine De Decker
Departement Stafdiensten-Afdeling Kennis en Expertise-Dienst Belastingen
Woodrow Wilsonplein 1 9000 Gent
tel. 09/266 74 53 e-mail: stadsbelastingen@gent.be internet: www.gent.be/belastingen
I say: huh?

1 opmerking:

Zzoeff zei

Makkie. Als je een gastenkamer of bed and breakfast uitbaat en op een gegeven moment vrienden KOSTELOOS onderdak aanbiedt in die exploitatie, dan moet je de belastingdienst wel kunnen bewijzen dat je aan die mensen niets verdiend hebt.

Greetz,
Zzoeff, de Vliegende Vertaler