Pagina's

dinsdag, februari 10, 2009

Creationisten zijn vieze tisten

Dit jaar herdenken we Darwin op allerlei manieren. Tot wanhoop en boosheid van de creationisten en andere tisten.

Zelfs Richard Attenborough heeft last van deze sekte.

"They always mean beautiful things like hummingbirds. I always reply by saying that I think of a little child in east Africa with a worm burrowing through his eyeball. The worm cannot live in any other way, except by burrowing through eyeballs. I find that hard to reconcile with the notion of a divine and benevolent creator."
"It's like saying that two and two equals four, but if you wish to believe it, it could also be five ... "


Waarom zijn er mensen die geloven dat de aarde letterlijk in het jaar 4046 v.C. geschapen is? Die creationisten moeten me dan ook eens uitleggen hoe het komt dat - als het heelal nog maar 6000 jaar bestaat - we sterren kunnen zien die miljoenen lichtjaren van ons af staan... Oh, de tijd op aarde gaat trager dan in de rest van het heelal. Uiteraard.

Creationisten en ander (niet alleen christelijk) fundamentalistisch gespuis proberen lichtgelovigen met alsmaar meer succes van die onzin te overtuigen. Wetenschappelijk onderzoek zou waardeloos zijn en alleen wat in de bijbel staat is waarheid, net omdat het in de bijbel staat.
In Pinocchio staat dat houten poppen levend kunnen worden en dat hun neus groeit als ze liegen. Ook dat is waar, want iemand heeft het opgeschreven.
In de bijbel staat ook dat de aarde het centrum van het heelal is. En dat de aarde onbeweeglijk is en op palen staat. Ook dat is waar. Je kan het ene niet als waarheid aanvaarden en het andere ontkennen.

We stammen niet af van de apen. Inderdaad, volledig terecht: we ZIJN immers apen.

Soit, dat ze zelf in die onzin geloven, tot daar aan toe. Maar dat ze hun onzin op allerlei slinkse manieren willen opdringen aan anderen, dat gaat te ver.

Gelukkig is er nog Ricky Gervais!Ach, het einde van de wereld is toch nabij, dus waar maken we ons druk in.

Geen opmerkingen: